Розпорядження сільського голови Про проведення громадського обговорення проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

 

У К Р А Ї Н А

Ш У Б К І В С Ь К АС І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

 

 

 

 

 

Від 04 березня 2019 р .                                                                                   № 18

 

Про проведення громадського  обговорення проекту рішення                   

щодо добровільного об’єднання  територіальних громад

 

Беручи до уваги інформацію спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, на підставі ч. 2 ст. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Винести на громадське обговорення питання підтримки проекту рішення про  добровільне  об’єднання  територіальних громад  сіл Біла Криниця, Антопіль і Глинки Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, сіл Шубків, Котів, Гориньград Другий, Гориньград Перший, Дуби, Рисв’янка Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області, сіл Городище, Кругле Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області у Білокриницьку сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Біла Криниця.
 2. Провести відповідно до Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Шубківської сільської ради від 21.08.2018 року № 583, громадські обговорення серед жителів сіл Шубків, Котів, Гориньград Другий, Гориньград Перший, Дуби, Рисв’янка у формі громадських слухань 08 квітня 2019 року о 14:00 год. в приміщенні Шубківської сільської ради за адресою: с. Шубків, вул. Незалежності, 1а.
 3. Після отримання протоколу громадських слухань включити до порядку денного Шубківської сільської ради питання про схвалення проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад сіл Біла Криниця, Антопіль і Глинки Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, сіл Шубків, Котів, Гориньград Другий, Гориньград Перший, Дуби, Рисв’янка Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області, сіл Городище, Кругле Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області у Білокриницьку сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Біла Криниця.
 4. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Шкабарі В’ячеславу Юрійовичу оприлюднити дане розпорядження у строк не пізніше як за три дні до проведення громадських слухань шляхом розміщення на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                             О. Іолтух

 

 

 

 

 

Україна

ШУБКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Рівненського району Рівненської області 

РІШЕННЯ

 

Про добровільне обєднання територіальних громад

 

Враховуючи висновок Рівненської обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від «__» _________ 2019 року, №__, керуючись ч.5 ст.7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Об’єднатися територіальним громадам  сіл  Біла Криниця, Антопіль і Глинки Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, сіл Шубків, Котів, Гориньград Другий, Гориньград Перший, Дуби, Рисв’янка Шубківської сільської ради Рівненського району Рівненської області, сіл Городище, Кругле Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області у Білокриницьку сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Біла Криниця.
 2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад згідно додатку 1.

 

 

                                 

               Сільський голова                                                          О. Іолтух

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до проекту рішення

від 01.03.2019 року

 

ПЛАН

ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО

ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

 1. Забезпечити подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання територіальних громад у мережі Інтернет, інформаційні стенди.
 2. На офіційному сайті сільських рад створити рубрику, присвячену питанням об’єднання територіальних громад.
 3. За потреби проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі об’єднання територіальних громад.
 4. За умови відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України розробити проекти Статуту та плану соціально-економічного розвитку Білокриницької сільської об’єднаної територіальної громади згідно визначених пріоритетних завдань.
 5. Звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж новоутвореної територіальної громади.
 6. Провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних громад, для подальшого розміщення у них спеціальних служб.
 7. Розробити проект плану транспортної мережі обслуговування громадян
 8. Звернутися до обласної та районної рад щодо передачі у комунальну власність об’єднаної територіальної громади майна та техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню.
 9. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Білокриницької сільської об’єднаної територіальної громади.
 10. Провести розрахунки до кошторису витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної територіальної громади.
 11. Визначити населенні пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста.
 12. Підготувати проекти положення та посадову інструкцію щодо старост.
 13. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги.
 14. Провести аналіз виконання місцевих бюджетів територіальних громад, що увійдуть до Білокриницької сільської об’єднаної громади, та вжитих заходів з метою недопущення (зменшення) дебіторської та кредиторської заборгованостей.
 15. Визначити місця для розміщення структурних підрозділів об’єднаної територіальної громади, забезпечити необхідним технічним оснащенням, інвентарем, проведенням (за необхідністю) ремонту приміщень.

 

 

Секретар  сільської ради                                                                       Н.Лагерник