Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на послуги зі збору і вивезення ТПВ, які надає ПП "Шубків-Сервіс"

Повідомлення

про намір здійснити зміну тарифів на послуги зі збору і вивезення ТПВ, які надає ПП "Шубків-Сервіс"

 

Керуючись п.2.5 Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням їх необхідності та про врахування відповідної пропозиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від30.07.2012р. №390 Приватне підприємство "Шубків-Сервіс" доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Існуючі тарифи на послуги з вивезення ТПВ встановлені рішенням сесії Шубківської сільської ради від 22.12.2017р. № 435. На даний час послуги з вивезення ТПВ є збитковими для Підприємства. Зміна діючих тарифів проводиться у зв'язку зі зміною вартості ПММ, запасних частин, мінімальної заробітної плати, здорожчання послуг обслуговуючих підприємств.

Метою зміни діючих тарифів зі збору і вивезення ТПВ є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Таким чином передбачається встановлення таких економічно-обгрунтованих тарифів на послуги з вивезення ТПВ:

Послуги

Вартість, грн./м3

Населення

Бюджет

Інші

Вивезення ТПВ

95,70

100,25

104,81

 

Детальна інформація додається.

 

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою 35325, в.Незалежності, 1А, с.Шубків, Рівненський район, тел. 273-789 протягом 14 календарних днів з моменту оприлюднення інформації.

 

ПП "Шубків-Сервіс"

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ 
економічно обґрунтованих планованих витрат, які включаються до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів

Статті витрат

Фактичні витрати за 2017рік

(2254 м куб.)

Фактичні витрати за 9 міс.2018р.

(2829,4 м куб.)

Планові витрати

(3295,6 м куб.)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

68985

30,61

95414

33,72

75241

22,83

витрати на паливно-енергетичні ресурси 48%66%

68985

30,61

95414

33,72

75241

22,83

витрати на матеріали

-

-

-

-

-

-

витрати на запасні частини

-

-

-

-

-

-

витрати на куповані комплектувальні вироби

-

-

-

-

-

-

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

-

-

-

-

-

-

2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі:

40239

17,85

47064

16,63

88840

26,95

основна заробітна плата виробничого персоналу24;34

40239

17,85

47064

16,63

80764

24,50

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

-

-

-

-

8076

2,45

інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

-

-

-

-

-

-

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

21206

9,41

22591

7,99

49223

14,94

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

8853

3,93

10354

3,66

19545

5,93

військовий збір

604

0,27

706

0,25

1333

0,40

амортизація основних виробничих засобів

475

0,21

342

0,12

456

0,14

амортизація інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активіввиробничого призначення

-

-

-

-

-

-

інші виробничі витрати (захоронення ТПВ)

11274

5,0

11189

3,96

27889

8,47

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

12350

5,48

17610

6,22

28196

8,56

основна заробітна плата

24%8132

3,61

34%8772

3,10

18818

5,71

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

1882

0,57

гарантійні та компенсаційні виплати

-

-

-

-

-

-

внески на загальнообов’язкове державне страхування

1789

0,79

1930

0,68

4554

1,38

Військовий збір

122

0,05

132

0,05

311

0,10

оплата службових 24,34 відряджень

104

0,05

110

0,04

117

0,04

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

139

0,06

-

-

110

0,03

4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

експлуатація основних засобів та інших необоротних активів

-

-

-

-

-

-

ремонт основних засобів та інших необоротних активів

1189

0,53

5632

1,99

1189

0,36

страхування основних засобів та інших необоротних активів

346

0,15

490

0,17

389

0,12

оренда основних засобів та інших необоротних активів

-

-

-

-

-

-

утримання санітарних зон

-

-

-

-

-

-

оплата послуг інших спеціалізованих підприємств(ТО)

280

0,13

544

0,19

432

0,13

освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт

-

-

-

-

-

-

4.3. Витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень

-

-

-

-

-

-

4.4. Обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв

-

-

-

-

-

-

4.5. Охорона навколишнього середовища

-

-

-

-

-

-

4.6. Удосконалення технології та виробництва

-

-

-

-

-

-

4.7. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

-

-

-

-

-

-

4.8. Податки та збори (податок на прибуток)24%

249

0,11

-

-

-

-

4.9. Інші загальновиробничі витрати (Витрати на охорону праці)

-

-

-

-

394

0,12

5. Адміністативні витрати, всього, у тому числі:

29005

12,87

39275

13,88

58449

17,74

утримання апарату 24%34% управління та персоналу (основна та додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір,оплата службових відряджень, виплата з підготовки та перепідготовки кадрів)

 

 

20765

 

 

 

4568

311

112

139

 

 

9,22

 

 

 

2,03 0,14 0,05 0,06

 

 

29081

 

 

 

6397

436

110

-

 

 

10,29

 

 

 

2,26 0,15 0,04

-

 

 

44582

 

 

 

9807

669

-

-

 

 

13,53

 

 

 

2,96 0,20

-

-

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів адміністративного призначення

-

-

-

-

-

-

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

274

0,12

46

0,02

136

0,04

оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських)

504

0,22

659

0,23

524

0,17

оплата послуг зв’язку24,34

199

0,09

211

0,07

223

0,07

оплата розрахунково-касового обслуговування, послуг банків 24%34%

863

0,38

1052

0,37

1114

0,34

оплата податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості

-

-

-

-

-

-

інші витрати (канцелярські витрати, використання МШП, спори в судах, передплата періодичних видань тощо)

118

0,05

93

0,03

186

0,06

інші адміністративні витрати (пмм)24%34%

1152

0,51

1190

0,42

1296

0,39

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

691

0,30

298

0,11

396

0,12

оплата праці та сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень

-

-

-

-

-

-

оплата інформаційних послуг

480

0,21

119

0,05

157

0,05

витрати на виготовлення розрахункових документів

211

0,09

179

0,06

239

0,07

амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом послуг

-

-

-

-

-

-

інші витрати зі збуту (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

-

-

-

-

-

-

8. Фінансові витрати всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

витрати на відсотки зі сплати за кредитами

-

-

-

-

-

-

витрати за договором фінансового лізингу (оренди)

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

інші фінансові витрати

-

-

-

-

-

-

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

172476

76,52

222252

78,55

300345

91,14

 

 

 

Достовірність інформації гарантую.

 

Директор ______________  В.С.Левчук  
(підпис) (ініціали, прізвище)


М. П.