Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання ПП "Шубків-Сервіс"

Повідомлення

про намір здійснити зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання ПП "Шубків-Сервіс"

 

Метою зміни діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачанняє приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Зміна діючих тарифів проводиться у зв'язку зі зміною вартості електроенергії на 8,6%, зросла вартість ПММна 14,9%, збільшились прямі витрати на оплату праці на 12%, змінилися ставки і порядок нарахування рентної плати за спеціальне водокористування і користування надрами. Діючі тарифи, затверджені рішенням сесії Шубківської сільської ради від 22.02.2018р. № 472, не забезпечують повного відшкодування витрат.

     Таким чином передбачається встановлення такихекономічно-обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання

Послуги

Вартість, грн./м3

Населення

Бюджет

Інші

Централізоване водопостачання

13,02

14,58

15,62

 

 

 

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою 35325, в.Незалежності, 1А, с.Шубків, Рівненський район, тел. 273-789 протягом 14 календарних днів з моменту оприлюднення інформації.

 

 ПП "Шубків-Сервіс"

 

 

 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ 
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов’язаних з централізованим водопостачанням

Статті витрат

Фактичні витрати 2017рік

55,2 т.м3

Фактичні витрати за 9 міс. 2018р. 41,6 т.м3

Планові витрати 55,2 т.м3

 

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

 

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

149537

2,71

149704

3,60

181425

3,28

 

витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технологічних потреб

147869

2,68

148036

3,56

179757

3,25

 

витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами

-

-

-

-

-

-

 

витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод

1668

0,03

1668

0,04

1668

0,03

 

інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

 

2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

167662

3,04

138424

3,33

202781

3,67

 

основна заробітна плата виробничого персоналу

167662

3,04

138424

3,33

184346

3,34

 

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

-

-

-

-

18435

0,33

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

-

-

-

-

-

-

 

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

52304

0,95

62980

1,51

72884

1,32

 

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу

36885

0,68

32529

0,78

44612

0,82

 

військовий збір

2515

0,04

2077

0,05

3042

0,05

 

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

3404

0,06

1948

0,05

7344

0,13

 

інші прямі витрати (ремонт ОЗ)

9500

 0,17

26426

0,63

17886

0,32

 

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

34583

0,62

38133

0,92

83220

1,51

 

4.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:

26214

0,49

28189

0,68

58973

1,07

 

основна заробітна плата

21009

0,39

22662

0,55

43213

0,79

 

додаткова заробітна плата

-

-

-

-

4321

0,07

 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

-

-

-

-

-

-

 

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

4622

0,08

4986

0,12

10458

0,19

 

військовий збір

315

0,01

340

0,01

713

0,01

 

оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями

268

0,01

201

0,00

268

0,01

 

 

4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення

738

0,01

414

0,01

552

0,01

 

4.3. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

1929

0,03

2278

0,05

2278

0,04

 

експлуатація

-

-

-

-

-

-

 

ремонт

1240

0,02

1385

0,03

1385

0,03

 

страхування

689

0,01

893

0,02

893

0,02

 

операційна оренда(автомобілі+бокс)

-

-

-

-

-

-

 

4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва

-

-

-

-

-

-

 

4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

 

витрати на опалення

-

-

-

-

-

-

 

витрати на освітлення

-

-

-

-

-

-

 

витрати на дезінфекцію

-

-

-

-

-

-

 

витрати на дератизацію

-

-

-

-

-

-

 

витрати на вивезення сміття

-

-

-

-

-

-

 

інші заходи, пов’язані з утриманням виробничих приміщень

-

-

-

-

-

-

 

4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:

3456

0,06

3174

0,08

15705

0,28

 

оплата праці контролера

-

-

-

-

-

-

 

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

-

-

-

-

-

-

 

оплата службових відряджень

-

-

-

-

-

-

 

здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю(лаб.)

3456

0,06

3174

0,08

15705

0,28

 

4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища

1401

0,02

225

0,01

905

0,02

 

4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об’єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон

-

-

-

-

-

-

 

4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог (ТО техніки)

845

0,01

992

0,02

992

0,02

 

4.10. Сплата податків та зборів(рентна плата)

-

-

2861

0,07

3815

0,07

 

4.11. Інші загальновиробничі витрати

-

-

-

-

-

-

 

5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:

74822

1,35

75086

1,80

137937

2,50

 

5.1. Витрати, пов’язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:

66767

1,22

69663

1,67

126657

2,29

 

основна заробітна плата

53662

0,98

56029

1,35

93067

1,68

 

додаткова заробітна плата

 

 

 

 

9307

0,17

 

гарантійні та компенсаційні виплати

-

-

-

-

-

 

 

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

11806

0,21

12326

0,30

22521

0,41

 

Військовий збір

805

0,01

840

0,02

1536

0,03

 

оплата службових відряджень

268

0,01

246

0,01

-

-

 

витрати на підготовку та перепідготовку кадрів

-

-

-

-

-

-

 

витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів

226

0,01

222

0,01

226

0,00

 

витрати на передплату професійних періодичних видань

-

-

-

-

-

-

 

5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання

-

-

-

-

-

-

 

5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:

707

0,01

119

0,00

4032

0,08

 

ремонт

707

0,01

119

0,00

312

0,01

 

Оренду автомобіля

-

 

-

 

3720

0,07

 

страхування майна

-

-

-

-

-

-

 

опалення

-

-

-

-

-

-

 

освітлення

-

-

-

-

-

-

 

охорону

-

-

-

-

-

-

 

5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна)

1301

0,02

1201

0,03

1201

0,02

 

5.5. Витрати на оплату послуг зв’язку

513

0,01

385

0,01

513

0,01

 

5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків

2558

0,04

1548

0,04

2558

0,05

 

5.7. Податки, збори (обов’язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості

-

-

-

-

-

-

 

5.8. Витрати на розв’язання спорів у судах

-

-

-

-

-

-

 

5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством

2976

0,05

2170

0,05

2976

0,05

 

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

1466

0,03

1100

0,03

909

0,02

 

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов’язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

 

основна заробітна плата

-

-

-

-

-

-

 

додаткова заробітна плата

-

-

-

-

-

-

 

гарантійні та компенсаційні виплати

-

-

-

-

-

-

 

6.2. Відрахування на загальнообов’язкове державне страхування

-

-

-

-

-

-

 

6.3. Оплата службових відряджень

-

-

-

-

-

-

 

6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

-

-

-

-

-

-

 

6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг

-

-

-

-

-

-

 

6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

 

оренда

-

-

-

-

-

-

 

страхування майна

-

-

-

-

-

-

 

ремонт

-

-

-

-

-

-

 

опалення

-

-

-

-

-

-

 

освітлення

-

-

-

-

-

-

 

охорона

-

-

-

-

-

-

 

6.7. Оплата інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних зі збутом

360

0,01

217

0,01

360

0,01

 

6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

549

0,01

428

0,01

549

0,01

 

6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг

557

0,01

455

0,01

-

-

 

6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата

-

-

-

-

-

-

 

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

-

-

-

-

-

-

 

8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

 

витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами

-

-

-

-

-

-

 

інші витрати

-

-

-

-

-

-

 

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

480374

8,70

465427

11,19

679156

12,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 
М. П.

 

______________ 
(підпис)

     Левчук В.С.    
(ініціали, прізвище)