Шубківська сільська рада
Рівненського району Рівненської області

СКП "Шубківське" повідомляє про зміну тарифів на виробництво,транспортування і постачання теплової енергії.

Повідомлення про зміну тарифів на виробництво,транспортування і постачання теплової енергії

Сільськогосподарське комунальне підприємство «Шубківське» (скорочено СКП «Шубківське»)здійснює свою діяльність з надання послуг з виробництва, транспортування і постачання теплової енергіїна основі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 226069, ліцензії АЕ № 190345 на виробництво теплової енергії, ліцензії АЕ № 190346 на транспортування теплової енергії, ліцензії АЕ № 190347 на постачання теплової енергіїта згідно виробничої програми.

          Розрахунок планової собівартості виробництва, транспортування і постачання теплової енергії був здійснений відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

          Розмір діючого тарифу : для бюджетних установ – 1209,56 грн./Гкал (39,92 грн./м2).

                                                        Для інших споживачів –  1208,26 грн./Гкал (39,87 грн./м2).

В 2015 році підприємство перейшло на виробництво теплової енергії твердопаливними котлами з використанням дров. В результаті виникла необхідність внесення змін у штатний розпис. Після затвердження попередніх тарифів на теплопостачання в 2014 році суттєво змінились роздрібні ціни на електроенергію (з 1,1215 грн./кВт *год. до 2,1574грн./кВт *год.). Зросли також адміністративні витрати. В результаті загальний розмір планового тарифу на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії склав 1454,11 грн./Гкал (43,62 грн./м2).

 

          Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 днів за адресою 35325, с.Шубків, вул.Незалежності, 1А, Рівненська обл., Рівненський район, телефон 0(362)273-789.

 

Начальник СКП «Шубківське»                                        В.Левчук

  

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат СКП «Шубківське», пов’язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням 01.10.2016р.(352,6 Гкал)

Статтівитрат

Фактичнівитрати за 2015рік

(343 Гкал)

Планованівитрати

(352,6 Гкал)

всього (тис.грн)

на 1 Гкал. (грн)

всього (грн)

на 1 Гкал. (грн)

1. Пряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі:

147908

431,22

133462

378,51

1.1. Витрати на придбанняпалива

138033

402,43

119052

337,64

1.2. Витрати на придбанняелектроенергії для технологічних потреб

6875

20,04

11410

32,36

1.3. Витрати на придбаннятепловоїенергії в іншихсуб’єктівгосподарювання

 

 

-

-

1.4. Витрати на транспортуваннятепловоїенергіїіншимисуб’єктамигосподарювання

 

 

-

-

1.5. Витрати на холодну воду

3000

8,75

3000

8,51

1.6. Іншіпряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі:

 

 

-

-

витрати на сировину

 

 

-

-

витрати на основні і допоміжніматеріали

 

 

-

-

витрати на запаснічастини

 

 

-

-

витрати на купованікомплектувальнівироби

 

 

-

-

витрати на напівфабрикати та іншіматеріальніресурси

 

 

-

-

2. Прямівитрати на оплату праці, всього, у тому числі:

59622

173,83

110222

312,60

основназаробітна плата виробничого персоналу

54202

158,03

100202

284,18

додатковазаробітна плата виробничого персоналу

5420

15,80

10020

28,42

іншізаохочувальні та компенсаційнівиплативиробничому персоналу

 

 

-

-

3. Іншіпрямівитрати, всього, у тому числі:

48787

142,23

64760

183,66

внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуванняпрацівників

20087

58,56

24249

68,77

амортизаціяосновнихвиробничихзасобів

28700

83,67

28932

82,05

амортизаціяіншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивіввиробничогопризначення

 

 

-

-

іншіпрямівитрати, щовключаються до виробничоїсобівартості (витрати на ремонт ОЗ)

 

 

11579

32,84

4. Загальновиробничівитрати, всього, у тому числі:

53948

157,28

52620

149,24

4.1. Витрати, пов’язані з управліннямвиробництва, всього, у тому числі:

46808

136,47

47636

135,10

основназаробітна плата

34201

99,71

35496

100,67

додатковазаробітна плата

 

 

3550

10,07

гарантійні та компенсаційнівиплати

 

 

-

-

внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування

12607

 

36,76

 

8590

24,36

оплата службовихвідрядженьапаратууправління цехами, дільницями

 

 

 

 

4.2. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивів

 

 

1244

3,53

4.3. Витрати, пов’язані з утриманнямосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів, всього, у тому числі:

1401

4,08

500

1,42

експлуатаціяосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів

 

 

-

-

ремонт основнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів

1401

4,08

500

1,42

страхуванняосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів

 

 

-

-

операційнаорендаосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів

 

 

-

-

4.4. Витрати на удосконаленнятехнології та організаціювиробництва

 

 

-

-

4.5. Витрати на централізованеводопостачання та водовідведення

 

 

-

-

4.6. Витрати на освітлення

 

 

-

-

4.7. Витрати на дезінфекцію, дератизацію

 

 

-

-

4.8. Витрати на вивезеннясміття

4139

12,07

1640

4,65

4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з утриманнямвиробничихприміщень

 

 

-

-

4.10. Витрати на обслуговуваннявиробничогопроцесу, всього, у тому числі:

 

 

-

-

основназаробітна плата

 

 

-

-

додатковазаробітна плата

 

 

-

-

гарантійні та компенсаційнівиплати

 

 

-

-

внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування

 

 

-

-

оплата службовихвідряджень

 

 

-

-

витрати на здійсненнятехнологічного контролю за виробничимипроцесами та якістюпослуг

 

 

-

-

4.11. Витрати на охоронупраці, дотриманнявимогтехнікибезпеки і охоронунавколишньогосередовища

 

 

 

 

4.12. Витрати на пожежну і сторожовуохоронуоб'єктіввиробничого та загальновиробничогопризначення, утриманнясанітарних зон

 

 

-

-

4.13. Витрати, пов’язанііззабезпеченнямналежного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальнихробіт, освоєннямновихпотужностей

 

 

-

-

4.14. Сплатаподатків і зборів

1600

4,66

1600

4,54

5. Адміністративнівитрати, всього, у тому числі:

97909

285,45

112536

319,16

5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі:

68746

200,43

89575

254,04

основназаробітна плата

68746

200,43

81432

230,95

додатковазаробітна плата

 

 

8143

23,09

гарантійні та компенсаційнівиплати

 

 

-

-

5.2. Внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування

25477

74,28

19707

55,89

5.3. Іншівитрати на утриманняапарату

управління, всього, у тому числі:

2276

 

6,64

 

2276

 

6,45

оплата службовихвідряджень

360

1,05

360

1,02

витрати з підготовки та перепідготовкикадрів

 

 

-

-

використаннямалоцінних і швидкозношуванихпредметів, придбанняканцелярськихтоварів

1916

5,59

1916

5,43

оплата періодичнихпрофесійнихвидань

 

 

-

-

5.4. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних та нематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання

 

 

-

-

5.5. Витрати на утриманняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання: всього, у тому числі:

766

2,23

334

0,95

ремонт

766

2,23

334

0,95

оренду

 

 

-

-

страхування майна

 

 

-

-

централізованеводопостачання та водовідведення

 

 

-

-

освітлення

 

 

-

-

охорону

 

 

-

-

5.6. Витрати на оплату професійнихпослуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)

 

 

-

-

5.7. Витрати на оплату послугзв’язку

444

1,29

444

1,26

5.8. Витрати на оплату розрахунково-касовогообслуговування, послугбанків

 

 

 

 

5.9. Витрати на оплату податків і зборів, крімвключених до виробничоїсобівартості

 

 

-

-

5.10. Витрати на розв’язанняспоріву судах

 

 

-

-

5.11. Витрати на придбанняпально-мастильнихматеріалів для потреб апаратууправлінняпідприємством

200

0,58

200

0,57

6. Витратизізбуту, всього, у тому числі:

 

 

-

-

6.1. Витрати на оплату праці персоналу, щобезпосередньоздійснюєзбуттепловоїенергіїспоживачам, всього, у тому числі:

 

 

-

-

основназаробітна плата

 

 

-

-

додатковазаробітна плата

 

 

-

-

гарантійні та компенсаційнівиплати

 

 

-

-

6.2. Внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування

 

 

-

-

6.3. Оплата службовихвідряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу

 

 

-

-

6.4. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивівпідрозділів, щобезпосередньоздійснюютьзбуттепловоїенергіїспоживачам

 

 

-

-

6.5. Витрати на утриманняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальнихактивів, пов’язанихзізбутомпослуг, всього, у тому числі:

 

 

-

-

витрати на оренду

 

 

-

-

витрати на страхування

 

 

-

-

витрати на ремонт

 

 

-

-

витрати на водопостачання і водовідведення

 

 

-

-

витрати на освітлення

 

 

-

-

витрати на охорону

 

 

-

-

6.6. Витрати на оплату інформаційнихпослуг, безпосередньопов’язанихіззбутомтепловоїенергіїспоживачам

 

 

-

-

6.7. Витрати на оплату послугбанків та іншихустанов з приймання і перерахуваннякоштівспоживачів за спожитутепловуенергію

 

 

-

-

6.8. Витрати на придбанняканцелярськихтоварів і виготовленнярозрахунковихдокументів про оплату спожитоїтеплоенергії

 

 

-

-

6.9. Витрати на періодичнуповірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобівоблікутепловоїенергії, які є власністюліцензіата

 

 

-

-

7. Іншівитрати з операційноїдіяльності

 

 

-

-

8. Фінансовівитрати, всього, у тому числі:

 

 

-

-

витрати на сплатувідсотків за користуванняотриманими кредитами

 

 

-

-

іншівитрати, пов’язанііззапозиченнями, для провадженняліцензованоїдіяльності

 

 

-

-

9. Всьогоповнасобівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

408174

1190,01

473600

1343,17

 

Достовірністьінформаціїгарантую.

 

 

 

Керівник 
М. П.

________________ 
(підпис)

В. Левчук 
(ініціали, прізвище)

 

         

  

Порівняльний аналіз собівартості та тарифів на послуги з теплопостачання

      Найменування статей

Од.

вим.

Фактичні витрати 2015р.

Фактичні витрати за  1 півріччя 2016р.

Планові витрати

Всього, грн.

На 1 гкал

Питома вага,%

Всього, тис.грн.

На 1 гкал, грн.

Питома вага,%

Всього, тис.грн.

На 1 гкал, грн.

Питома вага,%

Матеріали :

тис.грн.

147908

431,22

36

75117

493,67

40

133462

378,51

28

Паливо

тис.грн.

138033

402,43

33

69016

453,57

37

119052

337,64

25

ціна палива

грн./м3

 

 

 

 

 

 

320

 

 

Електроенергія

тис.грн.

6875

20,04

2

4601

30,24

2

11410

32,36

2

ціна ел.енергії

 

 

 

 

 

 

 

2,1574

 

 

Холодна вода

 

3000

8,74

1

1500

9,86

1

3000

8,51

1

Прямі витрати на оплату праці

тис.грн.

59622

173,83

15

37280

245,01

20

110222

312,60

23

мінімальна ЗП

 

 

 

 

 

 

 

1450

 

 

Інші прямі витрати

тис.грн.

48787

142,23

12

22668

148,97

12

64760

183,67

14

З/вир. Витрати

тис.грн.

53948

157,28

13

13679

89,90

7

52620

149,23

11

Виробнича собівартість

тис.грн.

310265

904,56

76

148744

977,55

80

361064

1024,01

76

Адмін.витрати

тис.грн.

97909

285,45

24

36714

241,29

20

112536

319,16

24

Витрати,всього

тис.грн.

408174

1190,01

100

185458

1218,84

100

473600

1343,17

100

Обсяги  :

Гкал.

343

 

 

152,16

 

 

352,6

 

 

Собівартість

 

1190,01

 

 

1218,84

 

 

1343,17

 

 

Рентабельність

%

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Прибуток

грн.

 

 

 

 

 

 

94,02

 

 

Податок на прибуток 18%

 

 

 

 

 

 

 

16,92

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

1454,11

 

 

Тариф

грн./Гкал

 

 

 

 

 

 

1454,11

 

 

Норма спож.(бюджет)

Гкал./м2

 

 

 

 

 

 

0,030

 

 

Тариф на 1м2(бюджкт)

грн./м2

39,92

 

 

 

 

 

43,62

 

 

Тариф на 1м2(інші)

грн./м2

39,87

 

 

 

 

 

43,62

 

 

 

Начальник СКП «Шубківське»                                                 Левчук В.С.